Spaarolifantje: goede doelen en de belastingdienst

De afgelopen maand heb ik geld terug gekregen van de belastingdienst over het belastingjaar 2011. Omdat ik geen huis heb en geen kinderen en geen chronische en dure ziekte (ik ben een gelukkig mens), zijn giften mijn grootste aftrekpost. Misschien ook handig voor andere mensen om hier eens bij stil te staan. Als je giften kwalificeren voor de aftrek, kun je namelijk zo een deel van die gift terugkrijgen van de belastingdienst. Het bedrag dat je kunt aftrekken wordt namelijk afgetrokken van je inkomen, en afhankelijk van de schaal waar je in zit, krijg je dan dus 33%, 42% of 52% van dat geld terug. Je kunt het geld dat je terugkrijgt voor giften in een voorlopige aanslag verwerken, waardoor je elke maand al een bepaald bedrag terugkrijgt van de belastingdienst, of je kunt wachten tot het jaar voorbij is en daarna bij de definitieve belastingaangifte over dat jaar de giften opgeven en het geld dan terugkrijgen.

Er zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden verbonden aan het terugkrijgen van belastinggeld. Als je een gewone gift doet, moet het volgende kloppen:

  • je kunt bewijzen dat je dit bedrag hebt gegeven (bankafschriften zijn goed, als je contant geeft, vraag dan om een kwitantie)
  • het moet een gift zijn, je mag er niets voor terugkrijgen (meedoen aan een loterij, waar je iets zou kunnen terugkrijgen, telt dus ook niet als gift)
  • het goede doel waar je aan geeft, moet een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn, die op het lijstje van de belastingdienst staat
  • je krijgt pas geld terug over het bedrag aan giften dat meer is dan 1% van je drempelinkomen (het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder de persoonsgebonden aftrek), met een minimum drempel van 60 euro. Dus als je bijv. voor 170 euro aan giften hebt gedaan en je hebt een drempelinkomen van 10.000 euro, dan tellen de eerste 100 euro niet mee (want dat is je drempel, 1 % van 10.000 euro) en krijg je alleen geld terug over 70 euro.

… Die laatste regel is te omzeilen door een periodieke gift vast te laten leggen bij een notaris. Goede doelen werken hier vaak aan mee of bieden dit zelfs aan. Een periodieke gift betekent dat je je voor minstens vijf jaar vastlegt aan het doen van een gift aan een bepaald goed doel, en dat dit dus in een akte bij de notaris is vastgelegd (waarbij je zelf gelukkig niet bij de notaris aanwezig hoeft te zijn). Voordeel is dus dat dan de gift geen drempelbedrag hoeft te halen, dus elke euro vanaf de eerste komt in aanmerking voor de belastingaftrek. Nadeel is natuurlijk dat je jezelf wel vastlegt voor minimaal vijf jaar!
Mocht je in die vijf jaar overlijden, dan wordt de akte altijd ongeldig, er worden dan geen verdere giften meer verwacht. Sommige goede doelen nemen een clausule op dat je bij werkeloosheid ook vroegtijdig mag stoppen met de periodieke gift. Ik heb nu ook een paar goede doelen die in de akte hebben opgenomen dat deze voor minimaal vijf jaar geldig is, maar ook langer kan lopen. Dit vind ik ideaal: als de akte na vijf jaar zou aflopen, zou ik dan moeten beslissen of ik me weer voor vijf jaar vast wil leggen. Nu kan ik gewoon doorgaan zo lang ik aan het goede doel wil blijven geven; maar heb ik de vrijheid om na de eerste vijf jaar wanneer ik maar wil op te zeggen.

Onze belastingadviseur had nog een andere tip om de drempel deels te omzeilen: in het ene jaar geef je geen giften en in het andere jaar geef je twee keer zoveel. Hierdoor geef je hetzelfde bedrag aan giften, maar hoef je maar één keer de drempel af te trekken in plaats van twee keer. Mij leek dat wat ingewikkeld en wat moeilijk te organiseren, maar voor mensen die beter georganiseerd zijn dan ik, is dit misschien een idee. PS: misschien is het ook weer niet zo moeilijk: je zou bijvoorbeeld door het jaar heen kunnen sparen om aan het einde van het jaar giften te kunnen doen – in werkelijkheid doneer je dan in het eerste jaar pas begin januari van het volgende jaar, en dan ga je weer sparen en doneer je eind december alweer. Je hebt dan in het ene jaar uiteindelijk 0 euro gedoneerd aan giften, en in het andere jaar 2 x de hoeveelheid.

Wil je weten of je jouw giften ook kunt aftrekken van de belasting, kijk dan op de site van de belastingdienst, ze hebben een handig vragenlijstje over giften: hulpmiddel aftrek giften.

Advertentie

1 reactie

Opgeslagen onder Geld en besparen

Een Reactie op “Spaarolifantje: goede doelen en de belastingdienst

  1. Pingback: Afspraak bij de belastingadviseur | Spaarolifantje